Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, trong năm 2014, đơn vị này đã thu được 19,2 tỉ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát sông. Đây là năm đầu tiên Vĩnh Long áp dụng thu phí cấp quyền khai thác cát sông theo quy định tại Nghị định 203 của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *