Thực hiện Nghị định của Chính phủ về ưu đãi người có công với cách mạng, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó tỉnh đã thực hiện tốt việc chăm sóc các đối tượng là quân nhân đã xuất ngũ, phục viên bị bệnh nặng trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *