Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, đến nay đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *