Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ nay đến cuối tháng 4, xâm nhập mặn ngưỡng 4 phần ngàn vẫn có khả năng xảy ra ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của người dân trong phạm vi cách biển từ 20 đến 25km. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *