Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với cuộc sống, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản để làm nền tảng pháp lý triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn. Nhờ vậy, các chương trình, dự án trên lĩnh vực này luôn được triển khai thuận lợi; hạ tầng nền tảng kỹ thuật được xây dựng đáp ứng yêu cầu triển khai Chính quyền điện tử, thí điểm dịch vụ đô thị thông minh – đặc biệt là các ứng dụng dịch vụ phục vụ cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp và phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *