Nhằm gia tăng giá trị SX của ngành CN, thúc đẩy chuyển  dịch cơ cấu KT và giải quyết việc làm cho NLĐ. 5 năm qua,  tỉnh Vĩnh Long  đã tập  trung phát triển các khu – tuyến CN, là một trong những khâu đột phá quan trọng  trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy  NK 2015-2020 để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *