Năm nay, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 604 triệu đôla Mỹ. Đây được xem là thách thức của ngành công thương địa phương, khi năm 2021 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa, bởi thị trường bị đóng băng từ tác động của dịch COVID-19. Vì thế ngay từ đầu năm các doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động sản xuất, tìm kiếm thị trường, tập trung gia tăng giá trị xuất khẩu, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu xuất khẩu đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *