Năm nay, ngành LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long triển khai các giải pháp , nắm bắt thời sự thực hiện tốt  xuất khẩu lao động nhằm góp phần giải quyết việc làm, giúp người lao động nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *