Thực hiện QĐ của TT và Bộ GDĐT về Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, HS tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *