Đặc trưng du lịch Vĩnh Long là gắn với sông nước, do đó, hầu hết các tour đều thông qua tàu du lịch vận chuyển khách. Do đó, an toàn sông nước phải luôn được đặt lên hàng đầu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *