Theo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2014 của tỉnh Vĩnh Long ước đạt trên 101.400 tấn, giảm gần 5.900 tấn so với cùng kỳ năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *