100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu đại diện cho trên 1.200 cá nhân, gia đình, đơn vị tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long đã được biểu dương trong hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *