Nhằm  nâng cao hiệu quả công tác mời gọi đầu tư, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long ngoài thực hiện nhiều cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi, còn tập trung vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng các Khu công nghiệp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *