Phát huy tinh thần thương như thể thương thân, tỉnh Vĩnh Long đã có trên 120.000 người tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó, gần 100% người hiến máu thường xuyên hiến máu nhắc lại nhiều lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *