Sáng nay (9/10), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp sơ kết công tác vận động quỹ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo và việc triển khai kế hoạch từ nguồn quỹ vận động được. Bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Sau hơn 2 tháng vận động quỹ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, tỉnh Vĩnh Long đã huy động được trên 840 triệu đồng, đạt trên 35% so với nhu cầu đối ứng để mua BHYT cho hộ cận nghèo. Từ nguồn quỹ này, tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo thuộc 7 xã, vùng khó khăn theo Quyết định số 30 của Thủ tướng Chính phủ gồm Hựu Thành, Trà Côn và Tân Mỹ (huyện Trà Ôn); Loan Mỹ (huyện Tam Bình); Trung Thành (huyện Vũng Liêm); Đông Bình và Đông Thành (huyện Bình Minh). Nguồn quỹ còn lại sẽ được phân bổ cho 8 huyện, thành phố để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng cận nghèo thuộc diện già yếu, neo đơn, tàn tật và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Riêng các hộ cận nghèo còn lại, nhà nước hỗ trợ 80% mệnh giá thẻ BHYT, nguồn quỹ vận động được trong dân sẽ hỗ trợ thêm 10%, còn 10% do hộ cận nghèo đối ứng đóng góp.

Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh có trên 11.900 đối tượng cận nghèo đối ứng 20% tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 19%. Để tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh có thêm điều kiện tham gia BHYT, UBND tỉnh quyết định tiếp tục vận động quỹ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo đến hết năm 2009.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *