Nhằm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Dự án được triển khai thực hiện tại 107 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Theo đó, từ nay đến hết năm 2011, Vĩnh Long sẽ xây dựng mới 85 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Các Trạm Y tế còn lại sẽ được cải tạo, nâng cấp.

Mỗi trạm được xây dựng mới có diện tích từ 400 met vuông đến 2.300 met vuông, gồm khối nhà khám chữa bệnh và các phòng chức năng. Riêng Trạm Y tế Phường 2 là khối nhà ống, qui mô 1 trệt, 2 lầu.

Tổng mức đầu tư xây dựng, nâng cấp các Trạm Y tế là trên 240 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của tổ chức AP, Hoa Kỳ trên 125 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách tỉnh. Dự án nhằm mục tiêu nâng số lần được chăm sóc y tế của người dân từ 1 lần/ 1 người/ năm lên 1,75 lần/1 người/ năm vào năm 2011.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *