Từ 8/8, HS tỉnh Vĩnh Long bước vào kỳ thi TN THPT năm 2020. Để tổ chức tốt kỳ thi, ngành GD và các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị các điều kiện đảm bào kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *