Cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long sẽ bắt đầu cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, thời điểm 01/04/2014 theo chỉ đạo của Tổng cục thống kê. Đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra này ở Vĩnh Long đã hoàn tất và sẵn sàng ra quân thực hiện tại các địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *