Năm học này, ngành GD-ĐT Vĩnh Long tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *