Sáng nay, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long đồng loạt ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/04/2014. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước để làm cơ sở giúp Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *