Nhằm tiến tới một nền nông nghiệp sản xuất theo hướng tiên tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện dự án quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích sản xuất hơn 10.200 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *