Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *