Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại địa phương, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đã đã cùng các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã có điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *