Vĩnh Long hiện có 49.000 ha cây ăn trái, trong này có 85% diện tích đang cho trái .Tổng sản lượng thu hoạch năm 2013 đạt 460.000 tấn. Năm vừa qua, giá cả đầu ra của các loại trái cây  tương đối ổn định nên nông dân làm vườn có thu nhập khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *