Thực hiện lộ trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng cung cấp xăng khoáng A92 (xăng Ron 92) trên thị trường và thay thế bằng xăng sinh học E5  từ ngày 01/01/2018, tỉnh Vĩnh Long đang tích cực đẩy mạnh thực hiện để theo đúng lộ trình của cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *