Hai năm qua tỉnh Vĩnh Long đã thu quỹ bảo trì đường bộ được hơn 53 tỉ đồng . Từ nguồn quỹ này , nhiều công trình sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông đã được triển khai  phục vụ đi lại , giao thương hàng hóa cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *