Đến nay, từ nhiểu nguồn kinh phí khác nhau tỉnh Vĩnh Long đã phân bổ trên 450 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại địa phương trong năm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *