Trong năm 2015, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, thanh kiểm tra kịp thời, thường xuyên của lực lượng quản lí thị trường đã góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *