Trong đợt khô hạn, xâm nhập mặn vừa qua, hàng ngàn ha vườn cây ăn trái ở Vĩnh Long, như: sầu riêng, chôm chôm và bưởi bị thiệt hại. Hiện tại, các ngành, các cấp và nông dân đang nỗ lực khôi phục lại vườn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *