Qua một năm phối hợp thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa Phòng đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch đầu tư), Cục thuế và Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), cơ chế này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư.

Qua một năm thực hiện cơ chế liên thông trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, cấp con dấu và giấy đăng ký con dấu giữa Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư, Cục thuế và Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, tỉnh Vĩnh Long đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 392 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký gần 1.200 tỷ đồng, cấp giấy tăng vốn cho trên 190 doanh nghiệp, với số vốn tăng trên 600 tỷ đồng.

Ngoài ra Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư còn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 47 chi nhánh, 9 văn phòng đại diện, cấp đang ký thay đổi, bổ sung cho trên 400 doanh nghiệp.

Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi trong việc đầu tư, phát triển sản xuất, giảm chi phí và thời gian đi lại trong việc đăng ký kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Đây cũng là một trong những yếu tố để tỉnh Vĩnh Long nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong khu vực.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *