Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng gia tăng tỷ trọng của ngành CN-TM-DV. Trên cơ sở phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thu hút mời gọi DN đầu tư, nhất là DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện nhiều dự án FDI đã phát huy hiệu quả và đóng góp đáng kể vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *