Sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *