Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế hợp tác ở Vĩnh Long phát triển khá tốt cả về số lượng lẫn chất lượng và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng sự sau phản ánh việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác xã ở Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *