Xác định nguồn nhân lực tay nghề cao có vai trò đặc biệt quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, 5 năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Trong đó chú trọng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo mọi điều kiện để các trường hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *