Rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn hồi năm trước, năm nay nhiều địa phương trong tỉnh tập trung công tác gia cố, nâng cấp các tuyên đê bao cống đập ngăn mặn trữ ngọt, nông dân cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với tình trạng này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *