Trong số 1 triệu tấn quy gạo mua tạm trữ trong vụ lúa Đông Xuân 2013 – 2014 khu vực ĐBSCL theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long được giao chỉ tiêu thu mua 42.000 tấn quy gạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *