Tổng thu ngân sách nhà nước của Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện được 2.246 tỷ đồng, đạt hơn 62% dự toán năm và tăng hơn 55,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng số thu nội địa là hơn 1.073 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *