Để tăng năng suất, chất lượng nông sản, đồng thời tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và uy tín thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang khuyến khích nông dân áp dụng và mở rộng sản xuất nông sản, nhất là cây ăn trái, rau củ quả theo tiêu chuẩn Globalgap, Vietgap.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *