Đến nay tỉnh Vĩnh Long đã thu hút  nguồn vốn đầu tư trên 4.546 tỷ đồng và trên 445 triệu đôla vào các khu – tuyến công nghiệp trên địa bàn. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau , hiện vẫn còn một số dự án đầu tư trong khu vực này triển khai còn chậm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *