Qua kiểm tra thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập trong việc đảm bảo an toàn PCCC tại một số cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn – nhất là đối với những cơ sở kinh doanh tại hộ gia đình và trong khu dân cư tập trung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *