Sáng nay, Đại hội đại biểu Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được tổ chức.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *