Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý  năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *