Hội đồng NVQS 8 huyện, TX, TPcủa tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn thành công tác xét duyệt NVQS lần 2, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Theo Hội đồng NVQS tỉnh , các địa phương đã thự chiện công tác này nghiêm túc, chu đáo. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các địa phương ra lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *