Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí đầu tư gần 4,5 tỷ đồng , từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *