Thường trực Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức họp Ban chỉ đạo cho ý kiến giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng tồn đọng. Ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *