Theo Sở Nông nghiệp – PTNT  tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng mưa lớn, gió mạnh những ngày gần đây làm cho hơn 110 ha lúa Hè Thu   trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn chín chuẩn bị thu hoạch, bị đổ ngã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *