Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra ở các tỉnh miền Trung, những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm ở tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức quyên góp tiền, hàng hóa cứu trợ đồng bào bị thiệt hại. Chùa Long Quang, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long còn tổ chức gói hàng ngàn đòn bánh tét gửi trao đồng bào miền Trung ruột thịt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *