Tối qua, Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Long tổ chức giới thiệu chương trình đốt đuốc đi xem hát bội với sự tham gia của hơn 10 đơn vị du lịch lữ hành và đại diện các ban ngành đoàn thể tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *