Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, tại tỉnh Vĩnh Long đã có gần 1,2% dân số tham gia hiến máu, trong đó, có gần 80% người hiến máu nhắc lại nhiều lần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *