Bộ Công thương vừa phê duyệt đợt 1 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014 gồm 117  đề án của 43 đơn vị chủ trì với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long được phê duyệt tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *